Contact Info / Websites

love is not real

2010-05-18 20:52:39 by tootall619

kjærlighet er ikke ekte. det er bare en illusjon for de svake tenkende eller håp for håpløse. når du endelig tror du har det, brister den i flammer. Det er som regnbuen i det fjerne du fortsetter å kjøre, men du aldri får en tomme på den. det flyter i ansiktet som en irriterende bug du skrånende gjøre inntrykk av å drepe. Det er den konstante tomheten som fyller ditt hjerte. det sparker deg mens du ned det ødelegger alle du bryr deg om. Det avviser deg og din misforståtte forsøk på lykke. Det river hjertet ut og forlater din sjel til å lide ...

love is not genuine. it's just an illusion for the weak minded or hope for the hopeless. when you finally think you have it, it burst into flames. It's like a rainbow in the distance you continue to run, but you never get an inch on it. it floats in the face like an annoying bug that you cannot seem to kill. It is the constant emptiness that fills your heart. it kicks you while you download it destroys all you care about. It rejects you and your misguided attempt at happiness. It rips the heart out and leaves your soul to suffer ...


Well its my birthday

2010-02-25 15:20:17 by tootall619

the one time of the year that i can feel at ease but im feeling in a giving mood so i finally figured out how to upload pics from my phone at a decent size. it would make my day to hear feed back on them.

check them out in my Art gallery (more pictures to come)

Well its my birthday